Wat is Easy listening / mood music / achtergrondmuziek?

De term Easy listening zegt al wat het pretendeert te zijn; makkelijk te beluisteren muziek. Het is meer een spin-off van muziek dan dat het eigenlijk een eigen muziekstijl is.

Ontstaan Easy Listening.

Easy Listening ontstaat in de jaren veertig van de 20ste eeuw. Het is de tijd van de grote muziekgezelschappen met heuse orkesten.
Deze orkesten worden dan ingezet om de sfeer te verhogen (mood music) zonder daarbij echt de aandacht te trekken. De orkesten worden ook verder naar achteren geplaatst om het volume wat te laten dalen. Easy Listening wordt daarom ook wel aangeduidt als (live) achtergrondmuziek. Doordat achtergrondmuziek ook gebruikt wordt als term voor muziek dat sfeerverhogend is en niet te hard staan, kun je niet alle achtergrondmuziek te betitelen als easy listening; achtergrondmuziek kan vele muziekgenres omvatten.
Doordat de orkestmuziek niets anders pretendeert te zijn dan makkelijk te beluisteren instrumentale muziek en daarbij niet zelden ondergeschikt is van hetgeen er zich nog meer afspeelt in de ruimte wordt easy listening ook wel eens gezien als een “wegwerpgenre”. Hiermee wordt easy listening mijns inziens tekort gedaan. Vanuit de “achtergrond” wordt easy listening ook weer naar voren geplaatst doordat het wel degelijk een eigen geluid heeft. Ook als easy listening populaire hits covert voegt het een eigen geluid toe. Daarbij / daarnaast worden eigen arrangementen en composities gemaakt die maken dat er heuse concerten zijn van de easy listening bands, waarbij de muziek dus allesbehalve als ondergeschikt is.
De vraag of je easy listening de status van een muziekstijl moet geven of dat het door zijn ondergeschiktheid niet verder brengt dan een subgenre is aan jou.
De hoogtij dagen zijn de jaren 1950 tot 1970.

Invloeden easy listening

De invloed van easy listening is niet extreem groot. Daar waar easy listening altijd vele stijlen heeft omarmt zet zich dat voort in een aantal specialisaties als:

    Space Age Pop, waarbij geluidseffecten worden toegevoegd die dan noch als futuristische worden gezien.
  • Exotica, waarbij traditionele niet-westerse muziek wordt toegevoegd aan het arrangement. Niet zelden gebeurd dat door delen van bestaande arrangementen toe te passen.
  • Lounge. Muziek dat met name in bars, lounches etcetera gespeeld wordt. Bij deze muziekstijl staat het ondergeschikt zijn hoog op de agenda. Het tempo verder teruggeschroefd en het is nog minder opvallend. In loungemuziek worden vaak Oosterse en westerse geluiden gecombineerd.

Muziekboeken over achtergrondmuziek / mood music / easy listening