Wat is de muziekstijl blues?

De blues is een muziekstijl uit Amerika dat eind 19-e eeuw is ontstaan. Het komt voort uit het oude slavernij-verleden van de VS. Daar waar de negers als slaven veelal op het land werkten als slaven zongen ze liederen met woorden die over hun extreme lijden gingen. De werkliederen(worksongs) hielpen de slaven door de zware werkdag op de plantage te komen. De liederen waren qua stijl geïnspireerd op cajun, gospels en Afrikaanse muziek (waaronder negrospirituals).
Na de afschaffing van de slavernij konden de negers muziek maken die zij wilden.

Blues herkennen

De blues onderscheid zich van de andere muziek doordat er in de teksten uitdrukking werd gegeven aan het leed dat men onderging. Het engelse woord ´blue´ werd geassocieerd met melancholie, vandaar dat men in de negentiende eeuw deze liederen ´The blues´ ging noemen.
De blues bestaat uit strofen van 3 gezongen regels;

  • De eerste regel poneert een stelling, of beschrijft een situatie dan wel gemoedstoestand, die in
  • de tweede regel versterkt wordt door deze meestal in gewijzigde vorm te herhalen.
  • Tot slotte komt er dan een vervolg aan in de laatste regel.

Qua muziek is er een vermenging van Afrikaanse en Europese toonladders waarbij er een verschil is in toonhoogte.
Een bluesnummer heeft 12 vierkwartsmaten die per strofe worden herhaald, waarbij de laatste maat/maten de zogenaamde ‘turnaround’ vormt.

Muziekinstrumenten voor de blues

Aangezien de voormalige slaven overwegend arm waren werd de blues in beginsel gespeeld op goedkope muziekinstrumenten (mondharmonica) en instrumenten die in café’s voorhanden waren als contrabas, (bas)gitaren en piano’s.
Begin 20-ste eeuw komen daar ook blazers bij.

De blues maakt een verdere ontwikkeling door tijdens de grote depressie van de jaren 30 in de 20-ste eeuw. De depressie zorgt er voor dat een groot deel van de negerbevolking naar het noorden naar de steden trekt om werk te zoeken. Daarbij nemen ze de “zwarte muziek” mee naar de grote stad, alwaar er verscheidene stedelijke varianten ontstaan. De elektrisch versterkte muziekinstrumenten worden toegevoegd aan de blues.

Invloed Blues

De teksten veranderen ook in de steden; ze worden harder en rauwer. Tezamen met de electrische muziekinstrumenten ontwikkelt zich hieruit de rhythm & blues (R&B), een van de pijlers van wat de rock-‘n’-roll zou worden.

De blues was van grote invloed op de jeugd uit die tijd, die later zelf in bandjes gingen spelen: De Rolling Stones, De Yardbirds, Cream en Fleetwood Mac. Dit soort bands was er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat de blues onder het jonge witte publiek bekend werd.
De afra-amerikaanse jeugd daarentegen beweegt zich dan naar een andere muziekstijl: soul en funk.

Leer zelf de blues te spelen op gitaar

Bladmuziek voor gitaar

Muziekbladen, muziek, muziekboeken