Wat is de Wals? Hoe ontstond de Duitse / Weense en Engelse wals?

Hoewel bij de Wals vaak gedacht wordt aan muziek met dans, slaat de Wals echt op het dansen. De muziek die daarmee gepaard gaat is een driekwartsmaat. Is er dan helemaal geen walsmuziek? Nee, niet als zodanig, maar er is wel klassieke muziek die speciaal geschreven is om er een wals op te dansen.

Ontstaan Wals

Over het ontstaan van de Wals gaan verscheidene verhalen. Zo zou er al een voorlopers van de Wals gedanst zijn in 12-de en 13-de eeuw. Dit waren boerendansen. De voorloper die in Parijs gedanst zou zijn heette Volta, de versie die in Beieren gedanst werd heette de Duitse Wals.
Hoe het ook precies zit, de Duitse Wals werd onder de elite in Frankrijk populairder en populairder. De dans werd sneller en de dansparen kregen een gesloten danshouding. Die variant werd de Weense wals.

Ondanks het grote succes van de Wals was er nogal wat kritiek.

  • Ten eerste was het dansen van de Weense Wals eenvoudig te leren, dit in tegenstelling tot de hofdansen die tot dan toe populair waren.
  • Ten tweede werd de gesloten danshouding als immoreel gezien.

De doorbraak van de wals kwam met het Weens Congres van 1814 en 1815. Mogelijkerwijze dat de term Weense Wals ook daarvan afgeleid is.
Tijdens het Congres van Wenen of Weens Congres werd de Europese situatie na de Napoleontische oorlogen besproken. De overwinnende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk kwamen in Wenen bijeen met als doel de staatkundige herordening en institutionele reconstructie van Europa.
Naast het diplomatieke gedeelte werd er ook veel gedanst. Tijdens dit congres was de Wals erg populair. De Weense wals is van begin tot op heden de populairste dans, zelfs onder de jeugdige ballroom-dansers.

twee soorten walsen; de Weense wals en de Engelse wals. De Engelse wals is wat rustiger dan de Weense wals.

Walsmuziek

Zoals gezegd was de dans er eerder dan de muziek. Je kunt dan dus ook oprecht spreken van dansmuziek. De walsmuziek is klassieke muziek in een driekwarts maat en heeft een tempo van 60 maten per minuut. Kenmerkend voor het kunnen walsen is het iets uitstellen van de tweede en derde tel.
Het oudste bekende walsmuziek komt uit 1770, namelijk “Auch du lieber Augustein” van Marx Augustin (1643-1685). In Nederland kennen wij het beter als het Sinterklaasliedje “Daar wordt aan de deur geklopt” van een onbekende tekstschrijver.
De familie Strauss kun je in één adem noemen met de Wals. Johan Strauss sr. heeft ertoe bijgedragen dat de boerendans werd omgevormd tot een dans die ook op de Duitse hoven werd gedanst. Johan Strauss II heeft er toe bijgedragen dat de Wals zich over Europa verspreidde. Ook beide Zonen Eduard en Josef hebben zich met de Wals beziggehouden als componist.
André Rieu heeft gezorgd voor een hernieuwde kennismaking met de walsmuziek voor grote groepen mensen.