Wat is zwarte muziek?

Het genre zwarte muziek bestaat niet als zodanig. De term zwarte muziek wordt over het algemeen gebruikt voor de muziek van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten van Amerika.

Het heeft dus niet met de kleur van de performer(s) te maken, alswel met de kleur van de originele doelgroep van de muziek. Als andere bevolkingsgroepen uiteindelijk ook de zwarte muziek omarmen wil de term zwarte muziek vervagen, maar eigenlijk niet echt verdwijnen.
Zwarte muziek is dan ook niet één genre, maar het is een scala van uiteenlopende muziekstijlen, mede afhankelijk van welk tijdperk je het over hebt.

  • Negro Spirituals, gospel en Slave Songs ten tijde van de slavernij;
  • jazz, blues en rhythm and blues tijdens de jaren twintig en dertig;

  • de ‘Freedom Songs’ en de muziek van Motown van de jaren zestig
  • de rap muziek en hip-hop cultuur van nu.
  • Als je kijkt bij de afzonderlijke muziekstijlen die hierboven staan, zie je dat de zogenaamde zwarte muziek een enorme verrijking is geweest voor het muziekaanbod.

    Marcus Miller: “Jazz was ooit de stem van zwart Amerika, nu vervult hip hop die functie. Net als jazz vroeger, verwoordt hip hop de hoop en de aspiraties van zwart Amerika.”

    Zwarte muziek moet overigens niet verward worden met Urban. Urban is een subcultuur uit de grote Amerikaanse steden, waarbij zwarte muziek (in de vorm van urbanpop) een uitingsvorm is.